Các tư liệu về  Giáo sư Dương Trọng Bái

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Dương Trọng Bái
Ngày, tháng, năm sinh : 29/08/1924
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Vật lý
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Anh hùng Lao động; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo