Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Tài

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Thành Tài
Ngày, tháng, năm sinh : 06/07/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Hậu Giang.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Kỷ niệm chương Vì thế hệ Trẻ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu giữ tại CPD
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo