Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Báu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Quang Báu
Ngày, tháng, năm sinh : 29/11/1954
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vật lý
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học xã hội, 2004; http://www.vnu.edu.vn/dhqg/contents/index.php?ID=2421.
close

Thông báo