Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Đình Cảnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Tạ Đình Cảnh
Ngày, tháng, năm sinh : 26/07/1949
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vật lý
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.vnu.edu.vn/dhqg/contents/index.php?ID=2428
clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo