Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Ưu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đinh Văn Ưu
Ngày, tháng, năm sinh : 10/02/1950
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://www.hmovnu.com/vn/u/uudv
close

Thông báo