Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Lan Chi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Hồng Lan Chi
Ngày, tháng, năm sinh : 1964
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Môi trường và bảo vệ môi trường
Giới tính : Nữ
Quê quán : thành phố Hồ Chí Minh.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Ban Khoa học và Công nghệ, ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo