Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 24/11/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hưng Đạo, Hòa An, Cao Bằng.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD