TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Mỹ Hạnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Mỹ Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh : 07/09/1973
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do các nhà khoa học tự khai lưu trữ lại CPD.