Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Lê An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Lê An
Ngày, tháng, năm sinh : 26/04/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm.