Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Mai

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Mai
Bí danh : Đặng Văn Mai
Ngày, tháng, năm sinh : 28/08/1947
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa chất
Giới tính : Nam
Quê quán : Thôn Minh Hương, Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo