TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Thiện Trung

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Thiện Trung
Ngày, tháng, năm sinh : 10/04/1959
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học,Ngoại khoa
Giới tính : Nam
Quê quán : Phường Phú Xuân, Quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.