Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Phan Hải An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hà Phan Hải An
Ngày, tháng, năm sinh : 28/04/1964
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học,Ngoại khoa
Giới tính : Nữ
Quê quán : Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo