Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Dương Nghiệp Chí
Ngày, tháng, năm sinh : 23/11/1941
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thể dục thể thao
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba (2004); Huân chương Lao động hạng Nhất (2010).
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo