Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Sơn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Duy Sơn
Ngày, tháng, năm sinh : 07/12/1934
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vận tải
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Kim An, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Chống Pháp hạng Nhì; Huân chương Chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương Chiến thắng hạng Nhì.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo