Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Võ Hồng Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 04/12/1942
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Vật lý
Giới tính : Nữ
Quê quán : xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Kovalepskaia; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp Khuyến học.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học Xã hội, 2004.
close

Thông báo