Các tư liệu về  Giáo sư Phạm Đồng Điện

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Đồng Điện
Ngày, tháng, năm sinh : 02/01/1920
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Đại học; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
Những nét tiêu biểu :

 

 
 
 
 
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lí lịch do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm; Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.