Các tư liệu về  Giáo sư Lâm Công Định

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lâm Công Định
Ngày, tháng, năm sinh : 1921
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Lâm nghiệp
Giới tính : Nam
Quê quán : thành phố Huế.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Hai Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học; Huy chương Vì sự nghiệp Phát triển rừng; Giải thưởng Nhà nước về công trình: Trồng rừng phi lao chống cát di động ven biển Việt Nam (2000).
Những nét tiêu biểu :

 

 
 
 
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.
close

Thông báo