TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hồ Bá Do
Bí danh :
Ngày, tháng, năm sinh : 20/12/1948
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
Những nét tiêu biểu :

 

 
 
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD