Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đỗ Tất Lợi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Tất Lợi
Ngày, tháng, năm sinh : 01/02/1919
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Dược học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo