Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Lai

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Đình Lai
Ngày, tháng, năm sinh : 15/02/1929
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Cơ học ,Giao thông vận tải
Giới tính : Nam
Quê quán : Phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn; Huy chương Vì sự nghiệp Giao thông Vận tải.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học xã hội, 2004
close

Thông báo