Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Bá
Ngày, tháng, năm sinh : 06/05/1936
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học xã hội, 2004.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo