Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Minh Thảo

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Thị Minh Thảo
Bí danh : Thao Hoang-Minh
Ngày, tháng, năm sinh : 01/06/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nữ
Quê quán : xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học cung cấp, lưu trữ tại MEDDOM