Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hữu Ơn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Hữu Ơn
Ngày, tháng, năm sinh : 06/06/1943
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa chất,Địa chất công trình
Giới tính : Nam
Quê quán : Vân Thị, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

close

Thông báo