Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Lương

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Duy Lương
Ngày, tháng, năm sinh : 15/01/1937
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương kháng chiến hạng Ba; Huân chương lao động hạng Ba; Hai Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Những nét tiêu biểu :