Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chí

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hữu Chí
Ngày, tháng, năm sinh : 01/10/1937
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Cơ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thôn Hà Lồ, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học xã hội, 2004. Lý lịch do nhà khoa học khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.