Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Quát

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Huy Quát
Bí danh : Huy Nguyễn, Trung Kiên
Ngày, tháng, năm sinh : 04/01/1943
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học,Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thôn Hữu Tiệm, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật.
Những nét tiêu biểu :