Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Định

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Bình Định
Ngày, tháng, năm sinh : 20/08/1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Âm nhạc,Nghệ thuật
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Bắc Ninh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học Chuyên gia khoa học và Công nghệ của nhà khoa học lưu trữ tại MEDDOM.
close

Thông báo