Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thế Phú

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Thế Phú
Ngày, tháng, năm sinh : 25/07/1938
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huy hiệu Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Hồ sơ cá nhân nhà khoa học lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.