Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Cầm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Cảnh Cầm
Ngày, tháng, năm sinh : 14/04/1937
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thủy lợi
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Thủy lợi; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
clinic of abortion go scraping of the uterus
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Hồ sơ Khoa học lưu trữ tại Trung tâm Di sản; Giáo sư Việt Nam
close

Thông báo