Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Uân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Bá Uân
Ngày, tháng, năm sinh : 03/03/1957
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thủy lợi,Quản lý công trình thủy
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: fem.tlu.edu.vn/media/ly-lich-khoa-hoc-pgs-ts-nguyen-ba-uan-379; Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo