Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Văn Điệp

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Điệp
Ngày, tháng, năm sinh : 10/01/1942
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ Khoa học
Chuyên ngành : Cơ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài; Giáo sư Việt Nam, H - Khoa học Xã hội, 2004.