Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Điều

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đoàn Văn Điều
Ngày, tháng, năm sinh : 21/09/1953
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tâm lý học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=504%3Adoan-van-bieu&catid=220%3Akhoa-tam-ly-giao-duc&Itemid=378&lang=vi&site=51
close

Thông báo