Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Lâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đào Duy Lâm
Ngày, tháng, năm sinh : 03/10/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vận tải,Kỹ thuật xây dựng
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Giao thông vận tải.