Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày, tháng, năm sinh : 21/01/1974
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Cơ khí
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.