Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thế Truyền

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Thế Truyền
Ngày, tháng, năm sinh : 27/07/1978
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vận tải
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Giao thông vận tải.