Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Thắng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Minh Thắng
Ngày, tháng, năm sinh : 05/09/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.