Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bằng.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Bằng.
Ngày, tháng, năm sinh : 12/01/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
close

Thông báo