Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Thái Trần Bái
Ngày, tháng, năm sinh : 30/05/1936
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo