Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Tuấn Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Dương Tuấn Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 06/05/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://nguvan.hnue.edu.vn/Gioithieu/Lylichkhoahoc/tabid/172/newstab/522/Default.aspx