Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thu Thủy

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Thu Thủy
Ngày, tháng, năm sinh : 11/08/1977
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học,Ngữ văn
Giới tính : Nữ
Quê quán : Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://nguvan.hnue.edu.vn/Gioithieu/Lylichkhoahoc/tabid/172/newstab/550/Default.aspx