Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Ngọc Chương

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đào Ngọc Chương
Ngày, tháng, năm sinh : 1953
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/gioi-thieu/nhan-su/5922-dao-ngoc-chuong.html
close

Thông báo