Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xuân Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 04/04/1944
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học quân sự,Thiết kế chế tạo
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì và Ba; Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước; Hồ sơ xét tặng giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ.
close

Thông báo