Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Hữu Uyển

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Hữu Uyển
Ngày, tháng, năm sinh : 25/03/1938
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Xây dựng
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Xây dựng.
close

Thông báo