Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Cao Tưởng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trịnh Cao Tưởng
Ngày, tháng, năm sinh : 10/05/1946
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khảo cổ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Báo cáo Khoa học tổng quan trình Hội đồng Học hàm nhà nước lưu tại Trung tâm Di sản các nhafkhoa học Việt Nam.
close

Thông báo