Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Định.
Ngày, tháng, năm sinh : 16/01/1953
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin,Toán - Tin học
Giới tính : Nam
Quê quán : Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
close

Thông báo