Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Gia

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Gia
Ngày, tháng, năm sinh : 05/01/1940
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Cơ học ,Toán ứng dụng
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc Hà Nội).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo