Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Lương Tài

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Lương Tài
Ngày, tháng, năm sinh : 18/02/1945
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Cơ học ,Động lực học phi tuyến
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Hà Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Đại học Thái Nguyên.
close

Thông báo