Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bảy

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Bảy
Ngày, tháng, năm sinh : 12/07/1962
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Cơ học ,Thủy lực học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.