Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tài

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hữu Tài
Ngày, tháng, năm sinh : 02/06/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Tài chính- ngân hàng
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
close

Thông báo