Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Hoài Linh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Hoài Linh
Ngày, tháng, năm sinh : 17/07/1974
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Kĩ thuật điện,Tự động hóa và điều khiển
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.